Genel

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, lisans programına 2013, lisansüstü programlarına (yüksek lisans ve doktora) 2014 yılında öğrencilerini almaya başlamıştır. Halihazırda lisans programına devam eden 60, lisansüstü programlara devam eden 13 öğrencimiz mevcuttur. Lisans programında 5, lisansüstü programlarımızda 1 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. 2016 LYS döneminde, lisans programına 20 öğrenci alınacaktır. Ayrıca, 5 yabancı uyruklu öğrenci lisans programına kabul edilecektir.

Bölümümüzde halihazırda 7 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 9, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 5’tir. Öğretim üyelerimizin en az 2 yıllık yurtdışı tecrübeleri bulunmaktadır. 2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim yılında, içerisinde uluslararası akademisyenlerin de bulunduğu 5 yeni öğretim üyesinin kadromuza dahil edilmesi planlanmaktadır.

Endüstri mühendisliğinin tanımı nedir?

Endüstri mühendislerinin çok farklı sektörlerde çok farklı işler yapması nedeniyle,  endüstri mühendisliğinin formal bir tanımını vermek ve sınırlarını çizmek çok zor olsa da, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Endüstri Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Industrial Engineers) tarafından verilen aşağıdaki tanım genel olarak kabul görmektedir:

“Endüstri mühendisliği, enerji, ekipman, bilgi, malzeme ve insandan oluşan girdiler kullanarak ürün ve hizmet üreten sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bütünleştirilmesi, kurulumu ve yönetimi ile uğraşır. Bunu gerçekleştirebilmek için, matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerden özel bilgi ve yetenekleri, mühendislikte kullanılan analiz ve tasarım yöntemleri ve prensipleri ile bütünleştirir. Çok disiplinli bir yaklaşım ile karmaşık problemleri basitleştirerek, bilimsel yöntemler ışığında maliyet-etkin çözümler üretir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir