Lisansüstü

Bölümümüzün Lisanüstü Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından oluşmaktadır. Aşağıda; programların odaklandığı uzmanlık alanları ve başvuru koşulları bulunmaktadır. Yan menüde ise Ders Paket içerikleri ve mezuniyet koşullarına ulaşabilirsiniz.

Tüm lisansüstü öğrencileri, tam zamanlı araştırma asistanı olarak, araştırma projelerine katılımları konusunda teşvik edilirler. Araştırma projeleri, TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği kapsamındaki programlar ve sanayi tarafından finanse edilmektedir. Ayrıca, yüksek nitelikli adaylar için vakfımızdan sağlanacak burslar bulunmaktadır.

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki araştırmalar; üretim ve hizmet endüstrileri ile büyük ölçekli sosyo-teknik sistemlerdeki güncel sorunları anlama, model ve çözüm yöntemleri geliştirme ile karar desteği sağlamaya odaklanmaktadır. Bölüm, modelleme ve optimizasyon ile simülasyon ve olasılık/istatistik konularında güçlü bir altyapı sunmaktadır. Öğrenciler, bu altyapının üzerine, aşağıda belirtilen üç disiplinlerarası odak alanında uzmanlaşma imkânına sahiptirler:

Sürdürebilirlik: Çevre kirliliğine yol açmayan, doğal kaynakları ve enerjiyi koruyan, ekonomik olarak uygulanabilir, işçiler, toplum ve tüketiciler için güvenli ve sağlıklı süreçler kullanarak ürünler ve hizmetler üretmek.

Afet Yönetimi: Devletlerin, organizasyonların ve şirketlerin dayanıklılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için, doğal ve insan kaynaklı afetlerin (örneğin, deprem, toprak kayması ve terörizm) yönetiminde, analiz, modelleme ve bilimsel karar desteği sağlamak.

Sağlık Sistemleri: İyileştirilmiş sonuçları olan, güvenli, verimli ve maliyet-etkin sağlık hizmetinin sunulmasını sağlayan araç, metodoloji ve protokoller geliştirmek suretiyle, sağlık sistemlerinde verimliliği, üretkenliği ve hasta erişimini geliştirmek.

Lisansüstü öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesi alabilmesi için,

a) en az 21 kredilik ders alması b) Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavını başarıyla geçmesi c) IE500 Yüksek Lisans Seminer  ve GCC1001 Introduction to Scientific Research derslerini tamamlaması d) Yüksek Lisans çalışma alanıyla ilgili en az 1 makale’yi SCI indeksi ile taranan bir dergiye yayınlanması amacıyla göndermiş olması gerekmektedir.

Lisanüstü öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden doktora yeterlilik sınavına başvuru yapabilmek için, 

a) en az 21 kredilik ders alması bGCC1001 Introduction to Scientific Research dersini tamamlaması c) Çalışma alanıyla ilgili  ilgili en az 1 makale’yi SCI indeksi ile taranan bir dergiye yayınlanması amacıyla göndermiş olması gerekmektedir.

Lisanüstü öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden doktora derecesi alabilmesi için, 

a) en az 21 kredilik ders alması b) Doktora Tezi Savunma Sınavını başarıyla geçmesi c) IE600 Doktora Seminer  ve GCC1001 Introduction to Scientific Research derslerini tamamlaması d) Doktora alanıyla ilgili en az 1 makale (SCI indeksi ile taranan bir dergide) yayınlamış olması gerekmektedir.


Ders gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir:

 

Zorunlu Dersler (4 Ders)

IE511 – Modelleme ve Optimizasyon (Yüksek Lisans ve Doktora Programı için zorunlu)

IE521 – Olasılık Teorisi (Yüksek Lisans ve Doktora Programı için zorunlu)

IE534 – Risk Modelleme, Değerlendirme ve Yönetimi (Yüksek Lisans ve Doktora Programı için zorunlu)

GCC1001 –  Bilimsel Araştırmaya Giriş (Yüksek Lisans ve Doktora Programı için zorunlu)

IE501 – Optimizasyon Matematiği (Doktora Programı için zorunlu)

 

Seçmeli Dersler (3 Ders)

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Öğrencileri, zorunlu dersler haricinde 3 tane seçmeli dersi başarı ile tamamlamak zorundadırlar.  Bu dersler, Endüstri Mühendisliği Bölümü dersleri olmak zorunda değildir, diğer bölüm derslerinden de seçim yapılabilir. Endüstri Mühendisliği lisansüstü dersleri ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Ders İçerikleri (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Ders İzlenceleri (İngilizce)

  • 1 yıl üniversite seviyesi matematik eğitimi (matematik ve olasılık/istatistik) veren bir alanda lisans derecesi. Örneğin, Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, İşletme Yönetimi, İstatistik, Bilgisayar Bilimi/Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği

  • Türk vatandaşları için, ALES sayısal bölümünden en az 80.

  • Uluslararası adaylar için, GRE sayısal bölümünden en az 160 puan (2011 yılı öncesi için 760 puan) ve GRE analitik yazım bölümünden en az 4.5 puan.

  • 2,75/4,00 veya daha yüksek bir mezuniyet not ortalaması.

  • İngilizce yeterlilik belgesi (Detaylar için Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesini ziyaret ediniz)

  • En az iki tavsiye mektubu

  • Kişisel beyan

  • Fakülte akademisyenleri ile mülakat

 

Doktora Öğrencisi Ömer Batuhan Kızılışık

Lisans: Bilkent Üniversitesi, 1998

Y.Lisans : Bilkent Üniversitesi, 2001

Doktora : Abdullah Gül Üniversitesi, 2015 (devam)

Araştırma Alanları: Çizelgeleme

E-posta adresi: omerbatuhan.kizilisik@agu.edu.tr

 


Doktora Öğrencisi Betül Kayışoğlu

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) , 2006

Y.Lisans: Erciyes Üniversitesi, 2014

Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, 2014 (devam)

Araştırma Alanları: Network Optimizasyonu, İnsani Yardım Lojistiği

E-posta adresi: betul.kayisoglu@agu.edu.tr

 


Doktora Öğrencisi Şeyma Bekli

Lisans : Boğaziçi Üniversitesi, 2009

Y.Lisans : Abdullah Gül Üniversitesi, 2017

Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, 2017 (devam)

Araştırma Alanları: Çizelgeleme, Gürbüz Çizelgeleme, İnsani Yardım Lojistiği, Matematiksel Modelleme, Sezgisel Modeller

E-posta adresi: seyma.bekli@agu.edu.tr

 


Yüksek Lisans Öğrencisi Hasan Bayrak

Lisans : Erciyes Üniversitesi, 2014

Y.Lisans : Abdullah Gül Üniversitesi, 2014 (devam)

Araştırma Alanları: Sürdürülebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji, Kompozit Malzemeler

E-posta adresi: hasan.bayrak@agu.edu.tr

 


Doktora Öğrencisi Abdulkerim Benli

Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011

Y. Lisans : Abdullah Gül Üniversitesi, 2014 (devam)

Araştırma Alanları: Çok Seviyeli Optimizasyon, Serim Engelleme

E-posta adresi: abdulkerim.benli@agu.edu.tr