Akademik Kadro

 

Prof. Dr. İbrahim Akgün (Bölüm Başkanı)

Doktora: Bilkent University, 2006

Araştırma Alanları: Ağ Optimizasyonu, Önleme/Engelleme Modelleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Askeri Yöneylem Araştırması, Risk ve Karar Analizi, Enerji ve Sağlık Sistemleri, Teknoloji Yönetimi ve Politika Analizi

E-posta: ibrahim.akgun@agu.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: http://aves.agu.edu.tr/ibrahim.akgun/


Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu (Rektör)

Doktora: Wichita State University, 1989

Araştırma Alanları: Simülasyon, Çizelgeleme, Metasezgiseller, Esnek İmalat Sistemleri, İmalat Sistemlerinin Analizi, Kanser Tarama Sistemleri ve Güdümlü İlaç Sistemleri

E-posta: sabun@agu.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: http://rektor.agu.edu.tr/


Doç. Dr. Zübeyir Çınkır

Doktora: University of Georgia, 2007

Araştırma Alanları: Aritmetik Geometri, Kombinatorik ve Çizge Teorisi, Cebirsel/Analitik Sayılar Teorisi ve Toeplitz Matrisleri

E-posta: zubeyir.cinkir@agu.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: http://people.agu.edu.tr/zcinkir/


Yrd. Doç. Dr. Selçuk Gören

Doktora: Bilkent Üniversitesi, 2009

Araştırma Alanları: Gürbüz Optimizasyon, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Akıllı Şebekeler, Belirsizlik Altında Üretim Çizelgelemesi, Stokastik Modelleme, Simülasyon, Uygulamalı Olasılık, Kesikli Optimizasyon ve Metasezgiseller

E-posta: selcuk.goren@agu.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: http://people.agu.edu.tr/selcukgoren


Yrd. Doç. Dr. Muhammed Sütçü

Doktora: University of Illinois Urbana Champaign, 2014

Araştırma Alanları: Karar verme Analizi, Bilgi Teorisi, Fayda Teorisi, Olasılık teorisi, Çok değişkenli karar verme, Simulasyon, Kısmi bilgi ile karar verme, Bilgi tabanlı karar verme

E-posta: muhammed.sutcu@agu.edu.tr

Kişisel Web Sayfası: http://people.agu.edu.tr/muhammedsutcu


Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Dr. Gökmen Kara

Doktora: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Bilim Dalı, 2014.

Araştırma Alanları: Pazarlama Mühendisliği, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama Araştırmaları, Gelir Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Risk Yönetimi, Üretim Yönetimi, Tesis Tasarımı ve Planlama, Hat Dengeleme

E-posta: gokmen.kara@agu.edu.tr


Arş. Grv. Betül Kayışoğlu

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) , 2006

Y.Lisans: Erciyes Üniversitesi, 2014

Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, 2014 (devam)

Araştırma Alanları: Network Optimizasyonu, İnsani Yardım Lojistiği

E-posta adresi: betul.kayisoglu@agu.edu.tr

 


Arş. Grv. Hasan Bayrak

Lisans : Erciyes Üniversitesi, 2014

Y.Lisans : Abdullah Gül Üniversitesi, 2014 (devam)

Araştırma Alanları: Sürdürülebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji, Kompozit Malzemeler

E-posta adresi: hasan.bayrak@agu.edu.tr


Arş. Grv. Abdulkerim Benli

Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011

Y. Lisans : Abdullah Gül Üniversitesi, 2017

Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, 2017 (devam)

Araştırma Alanları: Çok Seviyeli Optimizasyon, Serim Engelleme

E-posta adresi: abdulkerim.benli@agu.edu.tr


Arş. Grv. Şeyma Bekli (2020 yılı ile göreve başlayacaktır)

Lisans : Boğaziçi Üniversitesi, 2009

Y.Lisans : Abdullah Gül Üniversitesi, 2017

Doktora: Lancaster University, 2018 (devam)

Araştırma Alanları: Yeni Nesil Kullan-Bırak Araç Kiralama Sistemleri, Çizelgeleme, Matematiksel Modelleme, Sezgisel Modeller

E-posta adresi: s.bekli@lancaster.ac.uk


Arş. Grv. Uğur Satıç (2020 yılı ile göreve başlayacaktır)
 

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011

Y. Lisans : Yıldız Teknik Üniversitesi, 2014

Doktora: Lancaster University, 2017 (devam)

Araştırma Alanları: Proje çizelgeleme, Genetik Algoritma, Dinamik Programlama, Simülasyon, fizibilite analizi

E-posta adresi: usatic@lancaster.ac.uk


Arş. Grv. Betül Çoban (2020 yılı ile göreve başlayacaktır)

Doktora: University of Kent, 2017 (Devam)

Araştırma Alanları: Ağ Optimizasyonu, İnsani Yardım Lojistiği, Afet Yönetimi, Altyapı ve Ulaşım Ağları Planlaması ve Yer Seçimi Problemleri

E-posta adresi: bc430@kent.ac.uk


Arş. Grv. Rukiye Kara (2020 yılı ile göreve başlayacaktır)

Doktora: University of Kent, 2018 (Devam)

Araştırma Alanları: Tedarik Zinciri Yönetimi, Acil Durum Lojistiği, Araç Rotalama ve Çizelgeleme, Sezgisel Yöntemler

E-posta adresi: rk398@kent.ac.uk